Grunderna i regenerativt jordbruk
Vill du förbättra jordhälsan, skörden och miljön? Grunderna i regenerativt jordbruk passar alla som är intresserade av att utveckla jordbruket. Välkommen!