Chapter 1

Regenerativt jordbruk

Det regenerativa jordbrukets kärna är en mark i gott skick som producerar en så stor och säker skörd som möjligt med så små insatser som möjligt. En välmående mark gynnar odlaren, miljön och hela samhället på flera olika sätt.