Grunderna i regenerativt jordbruk

Vill du förbättra jordhälsan, skörden och miljön? Grunderna i regenerativt jordbruk passar alla som är intresserade av att utveckla jordbruket. Välkommen!

course illustration
Illustration for text - Bättre jordhälsa

Bättre jordhälsa

Regenerativt jordbruk förbättrar marken, ger säkrare och bättre skördar i synnerhet i svåra förhållanden.
Illustration for text - Betydande klimatpåverkan

Betydande klimatpåverkan

När man förbättrar jordhälsan gynnas klimatet och miljön eftersom markens kapacitet att lagra kol ökar och den biologiska mångfalden stärks.
Illustration for text - Tryggare företags-verksamhet

Tryggare företags-verksamhet

Marken och dess välmående är odlarens viktigaste tillgång. Genom att ta hand om markens välmående försäkrar man sig om att den bibehåller sig produktivitet för kommande generationer.
course illustration

Grunderna i regenerativt jordbruk

Vill du förbättra jordhälsan, skörden och miljön? Grunderna i regenerativt jordbruk passar alla som är intresserade av att utveckla jordbruket. Välkommen!