VI.

Uppgifter

Du har nu bekantat dig med två valfria ämnesområden. Fundera över hur du kan utnyttja det du lärt dig för åkerskiftena du valt till kursen och planera hurdana åtgärder du förverkligar på skiftena. Om du upplever att de ämnen du valt inte är lämpliga för skiftena i fråga, kan du fundera på saken för några andra skiftens del eller allmänt med tanke på hela gården.

Exempel till stöd för resonemangen: Hur kunde du öka mångfalden, hurdana utsädesblandningar skulle du välja för vallar med flera växtarter, hurdana skogsjordbruksåtgärder skulle du kunna ta i bruk, hur ökar du växttäcketpå dina torvåkrar eller hur skulle du göra växtföljderna mångsidigare på en grönsaks- eller bärodlingsgård?

Svara för båda kapitlen du valt i de rätta svarsrutorna. Skriv i den omfattning du själv önskar men använd minst 500 tecken per svar.

Välkommen att ta del av vidare diskussion kring regenerativt jordbruk på Facebook-gruppen Carbon Action Svenskfinland! ​

Kapitel 9 är skrivet av

Iiris Mattila, Kilpiä gård

Eija Hagelberg, Veera Naukkarinen och Soja Sädeharju, BSAG

Jarkko Storberg, ProAgria Västra Finland

Marika Sohlo, ProAgria Uleåborg

Tero Tolvanen, ProAgria Norra Karelen

Minna Pohjola, ProAgria Västra Finland

Marja Kallela, ProAgria Södra Finland

Mirja Tiihonen, ProAgria Södra Savolax

Kapitel 9 är faktagranskat av

Direktör Sari Iivonen, Ekoinstitutet

Specialforskare Mikko Kuussaari, Finlands miljöcentral

Forskarna Arja Mustonen och Sanna Kykkänen, Naturresursinstitutet

Forskare Timo Lötjönen, Naturresursinstitutet

Äldre forskare Terhi Suojala-Ahlfors, Naturresursinstitutet

Kapitel 9 är översatt av

Skogsjordbruk: Heidi Rustanius

Ökning av den biologiska mångfalden: Cecilia Bruncrona

Produktionsvallar: Thomas Antas

Regenerativ odling av grönsaker, rotfrukter och bär: Heidi Rustanius

Regenerativ odling på torvåkrar: Eva Björkas, Svenska lantbrukssällskapens förbund

Uppgifter: Eva Björkas, Svenska lantbrukssällskapens förbund

You reached the end of Chapter 9

Correct answers

0%

Exercises completed

0/0

Next Chapter
10. Beakta ekonomin