Chapter 9

Fördjupa dig i de valfria ämnena

I det här kapitlet fördjupar vi oss i de valfria ämnena skogsjordbruk, produktionsvallar, grönsaks-, rotfrukts- och bärodling, regenerativ odling på torvjordar och ökning av den biologiska mångfalden. Välj minst två av avsnitten. Uppgifter som är gemensamma för alla finns i slutet av det sista avsnittet.