Chapter 10

Beakta ekonomin

Jordbrukaren får ofta fundera på utvecklingen av sin gård: är det värt att utvidga, specialisera sig eller fortsätta som förut? De regenerativa jordbruksmetodernas effekter märks redan på kort sikt, men särskilt på lång sikt ser man effekterna i hela jordbruksföretagets konkurrenskraft.