Chapter 11

Mät och observera

Vi kan följa med åkerns tillstånd med hjälp av modern mätteknik, men det är viktigt att också lära sig observera markens bördighet sensoriskt. I det här kapitlet fördjupar vi oss i mätteknik och hur man kan göra olika åkerobservationer i praktiken.

SectionExercises
I. Mät
II. Observera