Chapter 4

Kolet, vattnet, klimatet

Kolet, vattnet och klimatet är nära hopkopplade. Kolet är ett centralt grundämne för allt liv på jorden. På åkern är kolet viktigt för att odlingsväxterna ska växa, men finns det alltför stora mängder av det i atmosfären accelererar klimatförändringen. Klimatförändringen påverkar i sin tur kolets naturliga kretslopp, samtidigt som den också påverkar vattnets kretslopp.