Chapter 6

Maximera fotosyntesen, mikroberna och skyddet

Inom regenerativt jordbruk vill man maximera assimilation, skydd och mikrober. Dessa kan främjas genom mångsidig växtföljd och rätt val av odlings- och bottengrödor. I detta kapitel bekantar vi oss med mångsidigare växtföljder, fång- och bottengrödor samt den kemiska växelverkan mellan växter.