Chapter 3

Mångfald

Biologisk mångfald innebär flera olika fördelar. Den skyddar odlingsväxter mot olika störningar och sköter om jordhälsan på många olika sätt. Det är lätt att öka den biologiska mångfalden på gårdarna, både under och över markytan.