Chapter 5

Sätt åkern i skick

Grundprinciperna för ett regenerativt eller förnyande jordbruk är att maximera assimilationen, maximera skyddet och maximera mikroberna. I detta kapitel fördjupar vi oss i de egna jordbruksskiftens grundläggande kondition och lär oss identifiera och analysera olika problem som gäller jordhälsan.