Chapter 8

Minimera störningen

Att störa marken så lite som möjligt hör till grundprinciperna för regenerativt jordbruk. Det innefattar bland annat att reducera jordbearbetningen och minimera användningen av växtskyddsmedel.