Chapter 5

Kunnosta pelto

Uudistavan viljelyn perusperiaatteet ovat: maksimoi yhteytys, maksimoi suoja ja maksimoi mikrobit. Tässä luvussa syvennytään omien peltolohkojen peruskuntoon sekä opetellaan tunnistamaan ja analysoimaan kasvukunnon ongelmia.