IV.

RX și noile roluri profesionale

Schimbări și impacturi la nivelul locului de muncă

Precum orice altă tehnologie, realitatea extinsă va avea un impact asupra și va crea provocări pentru locurile de muncă și postul de lucru. Felul în care percepem și ne definim interacțiunea cu lumea digitală va fi afectat și transformat într-o măsură extraordinar de mare. Până nu de curând, interacțiunea cu elementele și dispozitivele digitale se realiza în mare măsură într-un ecosistem 2D.

Odată cu toate posibilitățile furnizate de RV/RA/RM, mergem către un ecosistem în care interacțiunile noastre se vor petrece în 3D. Această etapă următoare în calea interacțiunii noastre cu lumea digitală dă naștere unui orizont amplu de metode, strategii și medii noi pentru ca noi să relaționăm și să funcționăm la postul de lucru, dintr-un punct individual de vedere, până la contextele de colaborare în echipă.

Și modul în care accesăm și manipulăm informații va fi transformat radical.

Note

Realitatea extinsă combinată cu IA ar putea transforma postul de lucru tradițional

IBM propune următorul experiment de gândire: „Imaginați-vă un serviciu tradițional de reparații pe poziție. Se deplasează tehnicienii responsabili cu reparația în locul respectiv și încearcă să diagnosticheze problema bazat pe experiența anterioară. Dacă nu reușesc s-o rezolve, cheamă un expert. Între timp, clientul așteaptă. Nu este o experiență bună.

Acum imaginați-vă fluxul de lucru respectiv cu capacitatea de RX și IA. În plus, pe lângă propriile lor perspective, tehnicienii se orientează către capacitățile de învățare ale dispozitivului automatizat cu ajutorul IA pentru a primi ajutor în rezolvarea problemei, pe baza experiențelor a mii de alți tehnicieni și a datelor istorice. Și, pentru a evita întârzierile inutile, tehnicienii au ajuns cu piesele necesare pentru a le schimba pe cele care, cel mai probabil funcționau defectuos, pe baza unei analize dintr-un sistem de inventar cu capacitate de IA, conectat la datele istorice. IA verifică soluția și ghidează tehnicianul pentru a efectua reparația cu ajutorul unei interfețe digitale pe o tabletă sau pe un alt dispozitiv mobil. Clientul este rezolvat rapid. O experiență bună.”

IBM (2020)

Potrivit Rețelei de Leadership, „întreprinderi precum ca un instrument de colaborare pentru a permite procese de proiectare mai bune și mai eficiente, care ajută întreprinderea să pună în practică schimbarea la toate nivelurile. Ford realizează proiectare virtuală de mai bine de un deceniu, însă, începând cu 2014, toate schimbările vizibile pentru client trebuie să fie realizate cu ajutorul FIVE (Mediul imersiv pentru autovehicule Ford).”

Impacturile asupra postului de lucru

Ce transformări majore putem prevedea în ceea ce privește integrarea și adoptarea acestor tehnologii în cadrul proceselor și a metodelor folosite la posturile de lucru? RA/RV/RM ar putea:

 • spori nivelul de eficiență în soluționarea sarcinilor

 • facilita și îmbunătăți noile forme de activitate realizată în colaborare

 • furniza medii mai precise și mai eficace pentru accesarea și manipularea informațiilor în context

 • îmbunătăți interacțiunea și procesele de comunicare în mediile de lucru de la distanță

 • combina informațiile digitale cu realitatea pentru a spori capacitățile lucrătorilor

 • crește calitatea, oferta și disponibilitatea de formare profesională și de a oferi formare profesională fără riscuri în contexte periculoase

 • limita eșecurile și erorile în executarea de sarcini prin intermediul simulării și a proiectării 3D de procese

 • îmbunătăți testarea și procesul de verificare a produselor și a soluțiilor prin intermediul simulărilor digitale contextualizate

Vor exista multe impacturi, provocări și oportunități create prin includerea RV/RA/RM la posturile de lucru. Cu toate acestea, este un proces care va necesita adaptabilitate și flexibilitate din partea lucrătorilor. Va crea forme și percepții noi de relații de colaborare cu oamenii și dispozitivele automatizate și va impune un proces continuu de adaptare la noile provocări. Pe scurt, va face ca „postul de lucru” să fie reconfigurat, astfel încât să permită experiențe noi și provocante.

RX și viitorul muncii

După cum am aflat, transformarea digitală actuală în contextul celei de-a patra revoluții digitale nu va avea impact doar asupra industriei și a economiei. Și locurile de muncă și ocupațiile sunt puternic afectate – avem astfel o serie de profesii noi care vor avea nevoie de competențe noi în domenii noi și contexte noi. Este important să știm care sunt aceste contexte și domenii – și, într-o anumită măsură, ce se preconizează – pentru domeniul RX.

Necesitatea de competențe noi

Pentru moment, următoarele competențe tehnice sunt importante în domeniul dezvoltării RX: dezvoltare de software; măiestrie 3D; proiectarea de interfețe pentru mediile RX; producția de sunet, imagine și video pentru mediile 3D; și capacitatea de a înțelege și de a facilita integrarea diferitelor tehnologii emergente.

Locuri de muncă în domeniul RX

Printre locurile de muncă existente se includ:

 • Dezvoltator în Unity/Unreal

Dezvoltator de software responsabil pentru crearea produselor de RA/RV/RM, bazate pe planurile de proiectare, țintite pentru platforme diferite cu ajutorul Unity (C#) sau al Unreal (C++) ca platformă de dezvoltare.

 • Proiectant RX UX/UI

Responsabil pentru proiectarea schemelor fluxurilor de utilizatori și a modelelor pentru lumile virtuale 3D sau a altor forme de agenți digitali și interacțiune în funcție de tehnologia RX care este în curs de a fi dezvoltată. Acest aspect este esențial deoarece proiectarea pentru mediile 3D este diferită de proiectarea planurilor și a implementării 2D HMI.

 • Specialist în efecte de sunet pentru RV/video pentru RV

Creează audio și video pentru lumile virtuale în 3D care trebuie să fie sincronizate cu toate componentele 3D ale experienței RV.

 • Proiectantul de realitate mixtă

Un proiectant cu aptitudini și competențe mixte pentru a proiecta și a crea experiențe RM (echilibrând RA și RV) în contextul furnizării de structuri de proiectare (modelarea mediului de procesare spațială) care va sprijini experiențele dinamice RX.

 • Coordonatorii de proiect de RX

Coordonatorii de proiect de RX sunt specialiști cu competențe specifice în domeniul coordonării dezvoltării de proiecte digitale și o pregătire specifică în domeniul elaborării de proiecte de RX. Această specialitate nu se va axa doar pe componenta de dezvoltare tehnică, ci va necesita abilitatea de a analiza și de a recunoaște integrarea componentelor de acțiune umană în ceea ce privește domeniul elaborării de proiecte de RX. Componentele de acțiune umană se referă la domeniile neuroștiinței, psihologiei și multe altele, grație numeroaselor domenii de aplicare și impacturilor puternice pe care RX le are și le va avea asupra modurilor în care percepem lumea (sau lumile - reală și virtuală) și acționăm pe baza percepției noastre.

 • RX: Cercetător pentru RA/RV/RM

Odată cu impacturile puternice personale, culturale, sociale și economice asociate cu RX, este important ca organizațiile și întreprinderile să dețină date și informații pentru a-și consolida și sprijini procesul decizional. În acest context, cercetarea legată de tehnologiile de RX este fundamentală pentru a furniza studii și pentru a indica orizonturi în ceea ce privește dezvoltarea și aplicarea acestor tehnologii.

Locuri de muncă emergente și noi:

 • Stilist pentru holograme

Persoana responsabilă pentru stilizarea asociată cu dezvoltarea și crearea scenelor într-un mediu de procesare spațială aplicat produselor de RX.

 • Proiectant/Consultant pentru viața în realitatea augmentată

Acesta va fi ca un instructor personal pentru lumile imersive, un consultant de tipul celor care există deja pentru site-urile de socializare în rețea. Cineva care va fi responsabil pentru crearea de interacțiuni digitale care portretizează imaginea pe care doriți s-o transmiteți în mediile virtuale în termeni de poziție și de stil de comunicare. Se aplică persoanelor, dar și întreprinderilor sau organizațiilor.

 • Formatorul personal pentru creier

Odată cu posibilitățile reieșite din RX pentru a ajuta oamenii cu handicap să trăiască anumite experiențe care fără RX nu ar fi posibile, va fi necesar un expert cu cunoștințe privind interfața creier-computer (BCI). Din cauza volumului de posibilități de hardware și software, acest expert va fi responsabil pentru alegerea, adaptarea și aplicarea celor mai bune soluții în conformitate cu necesitățile utilizatorului. Acești formatori vor avea, de asemenea, un rol important de consultanță în domeniul cercetării și al dezvoltării de soluții.

Part summary

După finalizarea capitolului 4, ar trebui să puteți:

 • Să explicați ce înseamnă realitate extinsă, inclusiv RA, RV și RM

 • Să descrieți pe scurt cum funcționează aceste tehnologii și unde sunt utilizate

 • Să recunoașteți unele dintre beneficiile potențiale și riscurile realității extinse

You reached the end of Chapter 4

Correct answers

0%

Exercises completed

0/0

Next Chapter
5. Implicațiile tehnologiilor emergente