Tehnologii emergente

Prezentarea IoT, a roboticii și a realității extinse.

course illustration

Descriere

Cursul Tehnologii emergente asigură o înțelegere generală a ceea ce sunt și pot fi în viitor tehnologiile emergente, prezentând impactul, utilizările și implicațiile tehnologiilor emergente în ansamblu. Pentru a ilustra aceste concepte mai detaliat, sunt explorate mai minuțios trei tehnologii emergente, cu multiple exemple din viața reală din diverse domenii de activitate și utilizări personale:

  • Internetul obiectelor: numeroase medii devin „inteligente”: case inteligente, ferme inteligente, școli inteligente, orașe inteligente – IoT este elementul cheie care face posibil acest fenomen.

  • Robotică: roboții sunt prezenți peste tot, de la mașinile de tuns iarba la roboții industriali și roboții din domeniul asistenței medicale – optimizare, automatizare – dar în ce măsură?

  • Realitate augmentată/realitate virtuală/realizate combinată: interfețele digitale evoluează într-un ritm susținut – dar această tehnologie înseamnă mai mult decât jocuri și divertisment.

La sfârșitul acestui curs, cursantul va putea:

  • Înțelege principiile de funcționare a celor trei tehnologii emergente prezentate și relația acestora cu revoluția digitală extinsă.

  • Înțelege modul în care pot interacționa tehnologiile emergente pentru a se completa reciproc și pentru a duce aceste tehnologii și mai departe, de ex. IoT și 5G.

  • Descoperi utilizări ale acestor tehnologii în lumea reală, pentru a înțelege impactul și potențialul acestora în viața și în munca de zi cu zi.

  • Realiza o analiză critică a acestor tehnologii cu privire la oportunități, provocări și implicații pentru oameni și companii, precum și pentru economie și societatea extinsă.

course illustration

Tehnologii emergente

Prezentarea IoT, a roboticii și a realității extinse.