IV.

Robotica și ocupații noi

Roboții ne iau locurile de muncă? Această întrebare s-a pus de mai multe ori în deceniile recente. Unele ocupații au dispărut cu siguranță: plutașii, lampagii, operatorii telegrafelor și ale centralelor telefonice, operatorii lifturilor, tăietorii de gheață, iar lista este lungă. Însă acești oameni și-au găsit alte ocupații? Absolut! Ar trebui să ne fie teamă de roboți? Absolut deloc!

Obiectivul introducerii automatizării este să se facă roboții să realizeze activități manuale și repetitive, ceea ce înseamnă că oamenii pot face mult mai multă muncă valoroasă în schimb. În plus, dacă există mai mulți roboți, sunt necesari mai mulți angajați cu competențe de robotică. Potrivit unui raport al vor exista circa 4 milioane de roboți industriali în 2022, ceea ce indică o cerere ridicată de competențe de robotică. Iar această statistică nu analizează decât roboții industriali.

Să cercetăm câteva dintre rolurile profesionale care sunt necesare pentru robotică:

  • Formatorii forței de lucru: introducerea roboticii în întreprinderi necesită întotdeauna dezvoltarea de competențe și aptitudini pe termen lung. Formarea forței de lucru este o etapă esențială. Un formator în robotică necesită o pregătire generală de nivel ridicat în robotică, precum și cunoștințe teoretice și practice de robotică în domeniul specific. Un formator al forței de lucru mai necesită, de asemenea, bune competențe de prezentare și de comunicare. Un formator bun este capabil să le predea angajaților cu diferite niveluri de pregătire cum să folosească, să proiecteze și să întrețină sau să dezvolte sisteme robotice.

  • Consultant, proiectantul sistemului: nu toate întreprinderile vor să-și dezvolte la nivel intern competența în robotică, ar putea dori să stea de vorbă cu experții din afara organizațiilor lor pentru a avea în vedere diferite aspecte. Un consultant în robotică și un proiectant de sistem știe mai multe soluții de pe piață, conștientizează tehnologia concurenților și cunoaște și alte tehnologii emergente. Acesta sau aceasta se poate gândi la sisteme complete și la extinderi viitoare posibile, precum și la o viziune de robotică la nivelul activității clientului și trebuie să aibă bune competențe de prezentare și comunicare. Sarcina unui consultant și a unui proiectant de sistem este să înțeleagă exact necesitățile clientului, să aleagă cele mai bune echipamente, să proiecteze un sistem robotic eficient din punct de vedere al costurilor și, de asemenea, să planifice sprijinul și întreținerea pe termen lung.

  • Dezvoltator de hardware pentru roboți: este posibil să nu fie suficiente componentele disponibile în prezent pentru o aplicație nouă sau personalizată, și, prin urmare, vor trebui dezvoltate piese noi. Un dezvoltator de hardware pentru roboți este, în general, un inginer mecanic sau electric. Acești dezvoltatori trebuie să dețină cunoștințe tehnice profunde referitoare la respectivul domeniu specific de robotică, și să fie în stare să proiecteze și să creeze componente de hardware. Reprezintă, de asemenea, un avantaj cunoștințele practice din alte subdomenii de robotică.

  • Inginerul de software pentru robotică: în timp ce dezvoltator de hardware pentru roboți construiește „corpul” robotului, inginerul de software îi creează „creierul” acestuia. Un astfel de expert ar trebui să cunoască diferitele limbaje de programare, deoarece roboți diferiți ar putea avea limbaje de programare diferite. El/ea trebuie să cunoască modul de funcționare a componentelor robotului (pe baza documentației), cum să controleze și cum să sincronizeze toate componentele pentru realizarea sarcinii dorite. Ar putea fi necesare și competențe de IA. Rolul unui inginer de software pentru robotică ar putea fi mai complex decât cel al unui inginer tradițional de software, deoarece software-ul operează hardware mecanic, iar găsirea și corectarea erorilor se pot dovedi mai complicate. În plus, în robotică, din cauza spațiului limitat și a constrângerilor de consum de energie, se folosesc frecvent computere integrate. Prin urmare, este esențială, de asemenea, cunoașterea programării dispozitivelor integrate cu resurse limitate.

  • Tehnician de instalare, reparații, întreținere: sistemele trebuie să fie instalate, configurate corespunzător, întreținute periodic și reparate, dacă este necesar. Prin urmare, experții care știu cum să instaleze hardware și software, care pot configura roboți să efectueze sarcinile specificate 100 % precis, pot identifica erorile de hardware și de software și le pot repara local sau prin înlocuire și care știu când și cum să întrețină aceste dispozitive automatizate sunt la foarte mare căutare. Acești experți au cunoștințe adecvate despre sistemele mecanice și electrice și știu cum funcționează software-ul pentru aceste sisteme. Desigur, nu pot cunoaște toate detaliile tuturor sistemelor, însă trebuie să fie în stare să învețe sisteme noi, bazate pe documentație și/sau formare profesională.

  • Operator de testare: deoarece sistemele care implică robotica ar putea deveni complexe, acestea trebuie să fie testate după instalare și configurare și sporadic în cursul utilizării. Diferiții furnizori și diferitele versiuni de hardware și software impun testarea chiar și a celor mai bine concepute sisteme dintr-un punct de vedere tehnic și este, de asemenea, important să se testeze aceste produse dintr-un punct de vedere al interacțiunii dintre om și computer. Un operator de testare ara trebui să cunoască scopul exact al sistemului, astfel încât să poată explora toate funcțiile care ar fi utilizate de către operatori. Operatorul de testare trebuie să dețină, de asemenea, competențe bune de scriere, pentru a putea fi în stare să descrie clar și precis problemele soluției robotice. În cazul unor sisteme robotice simple, se poate realiza testarea de către ingineri sau de către tehnicianul care efectuează instalarea/întreținerea. Cu toate acestea, pentru sistemele mai extinse sau complexe, este absolut esențial să existe un operator profesionist de testare pe circuit.

  • Inginerul responsabil cu învățarea automată: astfel cum am aflat, mulți roboți folosesc tehnologii bazate pe IA. Metoda generală bazată pe IA din prezent o constituie învățarea automată, ceea ce înseamnă că se elaborează algoritmi cu ajutorul datelor. Un inginer responsabil cu învățarea automată trebuie să dețină cunoștințe teoretice profunde, iar practica și experiența sunt și acestea esențiale. Un inginer responsabil cu învățarea automată în domeniul roboticii nu trebuie doar să știe cum să dezvolte soluții, ci trebuie să aibă în vedere aspectul de proiectare a datelor și de implementare. În plus, ca și în cazul inginerilor de software, expertul trebuie, de asemenea, să știe cum să dezvolte soluții de învățare automată pe dispozitive cu resurse limitate.

Part summary

După finalizarea capitolului 3, ar trebui să puteți:

  • Să înțelegeți principiile generale ale diferitelor tipuri de robotică

  • Să explicați cum se utilizează robotica pentru automatizare

You reached the end of Chapter 3

Correct answers

0%

Exercises completed

0/0

Next Chapter
4. Realitate extinsă: RV/RA/RM