Cyberbezpieczeństwo

Przewodnik dla początkujących

course illustration

Opis

Kurs Cyberbezpieczeństwo opiera się na ogólnym pojęciu ryzyka online i powiązanych koncepcjach (aktywa, podatność, zagrożenie, oddziaływanie) w celu wypracowania ogólnego podejścia do zabezpieczenia swojej cyfrowej działalności. Zapewnia uczestnikom niezbędne informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń związanych z ich aktywnością cyfrową, jak również zdefiniowanie odpowiednich i proporcjonalnych środków zaradczych w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom. Po zakończeniu tego kursu uczestnicy będą w stanie:

  • Zastanowić się nad zagrożeniem prywatności wywołanym przez działania cyfrowe i zyskać świadomość, jak chronić się przed kradzieżą danych, kradzieżą tożsamości, plikami cookie, profilowaniem, śledzeniem.

  • Zidentyfikować i zrozumieć konsekwencje powszechnych zagrożeń hakerskich: złośliwego oprogramowania, phishingu, inżynierii społecznej, awarii sprzętu, kradzieży lub utraty danych.

  • Zidentyfikować odpowiednie środki bezpieczeństwa i przypisać je do różnych działań obronnych (ochrona/zapobieganie, wykrywanie, odzyskiwanie).

  • Opisać cele bezpieczeństwa (poufność, integralność, dostępność) i zrozumieć ogólne zasady bezpieczeństwa (obrona w głąb, bezpieczeństwo przez ukrycie, najmniejszy przywilej itp.) w odniesieniu do różnych działań online.

  • Zrozumieć podstawowe zasady i zastosowania powszechnych usług kryptograficznych: szyfrowania dla poufności, haszowania dla integralności, podpisu cyfrowego dla uwierzytelniania, infrastruktury klucza publicznego i w jaki sposób chronią one codzienne działania i usługi cyfrowe.

  • Dysponować podstawową wiedzą teoretyczną na temat rozwoju powstających technologii i ogólnego wpływu, jaki mogą wywierać one na cyberbezpieczeństwo.

  • Zbudować prosty osobisty plan działania w zakresie cyberbezpieczeństwa, począwszy od identyfikacji aktywów, poprzez zagrożenia i podatności, aż po rozwiązania i wdrożenie.

course illustration

Cyberbezpieczeństwo

Przewodnik dla początkujących