Digitale revolutie

Digitalisering begrijpen in werk en leven.

course illustration

Beschrijving

De cursus Digitale Revolutie neemt de lerende mee op een reis van beschouwing van de achtergrond, kernelementen en implicaties van digitale technologieën, met voorbeelden uit het dagelijks leven en werk.

Deze holistische benadering benadrukt dat de evolutie van technologie afhankelijk is van meerdere onderling verbonden ontwikkelingen, waardoor de student voorbereid wordt om de nieuwste opkomende technologieën te begrijpen. Meer in het bijzonder zal de lerende aan het eind van de cursus in staat zijn om:

  • de basis te begrijpen van wat computers zijn, hoe ze werken, wat hun voornaamste onderdelen zijn, en de impact van vooruitgang in hardware-technologie,

  • de basis te begrijpen van programmeertalen, software en applicaties bij het overbrengen van logica op machines, terwijl ze een interface voor mensen bieden,

  • de evolutie van computernetwerken te visualiseren, van thuis- en kantoornetwerken tot het internet, tot cloudcomputing en verder,

  • op basis van deze fundamenten te begrijpen hoe de digitale revolutie de weg heeft gebaand voor big data, AI en andere opkomende technologieën die daarvoor alleen in theorie bestonden.

course illustration

Digitale revolutie

Digitalisering begrijpen in werk en leven.