Chapter 1

Wat is computerbeveiliging?

Wat is computerbeveiliging en hoe verhoudt ze zich tot uw leven? In dit hoofdstuk bekijken we de definitie van computerbeveiliging, leggen we uit wat een hacker is en hoe het risico voor onlinesystemen wordt ingeschat.