Computerbeveiliging

Beginnersgids

course illustration

Beschrijving

De cursus Computerbeveiliging is gebouwd op het algemene idee van online risico en bijbehorende concepten (middelen, kwetsbaarheid, dreiging, impact) als basis voor een algemene aanpak om je eigen digitale leven te beveiligen. Lerenden krijgen de nodige informatie om de dreigingen rond hun digitale activiteiten te begrijpen, en om passende en proportionele tegenmaatregelen vast te stellen om met die dreigingen om te gaan. Aan het eind van de cursus zal de lerende in staat zijn om:

  • te reflecteren op het privacyrisico dat digitale activiteiten met zich meebrengen en bewust te worden om zichzelf te beschermen tegen datadiefstal, identiteitsdiefstal, cookies, profilering, tracering,

  • de implicaties van gebruikelijke hack-dreigingen te identificeren en begrijpen: malware, phishing, social engineering en defecten, diefstal of verlies van hardware,

  • passende beveiligingsmaatregelen vast te stellen en te plaatsen naast de verschillende verdedigingsactiviteiten (bescherming/preventie, detectie, herstel),

  • beveiligingsdoelen te beschrijven (vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid) en algemene beveiligingsprincipes te begrijpen (diepteverdediging, veiligheid door obscuriteit, least privilege enz.) zoals ze te maken hebben met diverse online activiteiten,

  • de basisprincipes en toepassingen te begrijpen van gebruikelijke versleutelingsdiensten: encryptie voor vertrouwelijkheid, hash voor integriteit, digitale handtekening voor authenticiteit, public key infrastructure en hoe deze de alledaagse digitale activiteiten en diensten beschermen,

  • een theoretische basisbegrip te hebben van de evolutie van opkomende technologieën en de impact ervan op cybersecurity in het algemeen,

  • een vereenvoudigd persoonlijk cybersecurity-actieplan op te zetten, beginnend bij identificatie van middelen tot dreigingen en kwetsbaarheden, tot oplossingen en implementatie.

course illustration

Computerbeveiliging

Beginnersgids