Chapter 11

Mittaa ja havainnoi

Pellon tilaa voi seurata nykyaikaisen mittausteknologian avulla, mutta keskeistä on oppia tekemään havaintoja maan kasvukunnosta myös aistinvaraisesti. Tässä luvussa perehdytään sekä mittausteknologiaan että erilaisiin peltohavaintoihin käytännössä.

SectionExercises
I. Mittaa
II. Havainnoi