Chapter 8

Minimoi häirintä

Maan mahdollisimman vähäinen häirintä kuuluu uudistavan viljelyn perusperiaatteisiin. Siihen sisältyy muun muassa maanmuokkauksen keventäminen sekä kasvinsuojeluaineiden käytön minimointi.