Chapter 4

Hiili, Vesi, Ilmasto

Hiili, vesi ja ilmasto ovat kiinteässä yhteydessä. Hiili on elämälle keskeinen alkuaine, jota löytyy jokaisesta maapallon eliöstä. Pellossa hiili on merkittävä sadontuotannon kannalta, mutta liiallisena ilmakehässä se kiihdyttää ilmastonmuutosta, joka taas vaikuttaa hiilen ja veden kiertoihin.