Chapter 1

Rewolucja cyfrowa

Czym jest rewolucja cyfrowa i jaki ma na mnie wpływ? Jak wpływa ona na nasze codzienne życie, nasz stosunek do technologii i w jaki sposób możemy korzystać z zalet społeczeństwa cyfrowego?