III.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że ten kurs dostarczył Ci solidnych informacji, a także rozbudził ciekawość na temat cyfrowego świata, w którym żyjemy, ze wszystkimi możliwościami i wyzwaniami, jakie on otwiera.

Jak zauważyliśmy w trakcie kursu, rewolucja cyfrowa ma wiele wymiarów, a to doprowadziło do zaadoptowania technologii w prawie każdym obszarze naszego codziennego życia, ulepszając lub zastępując to, co istniało wcześniej. Możemy na nią spojrzeć jak na układankę, w której każdy element - rewolucja w dziedzinie komputerów, oprogramowania, łączności i przechowywania danych - opiera się na sobie nawzajem i łączy się w celu przekształcenia istniejących narzędzi i metod. Jedna innowacja prowadzi do drugiej, a nowa technologia prowadzi do ulepszenia procesów, które z kolei prowadzą do powstania lepszych produktów i usług.

Pierwsze prawdziwie przełomowe komputery - mainframe - doprowadziły do powstania serwerów, a gdy serwery połączyły się w sieci, stały się fundamentem infrastruktury dla Internetu. Wraz z rosnącą łącznością infrastruktura stała się kluczem do hostingu aplikacji. Ponieważ wiele integralnych procesów biznesowych - logistyka, produkcja, badania, rozwój, zarządzanie - zależało od aplikacji, postęp technologiczny sprawił, że infrastruktura serwerowa zaczęła wspierać hosting i przetwarzanie w chmurze, zapewniając większą elastyczność i skalowalność. Korzystając z tej ulepszonej infrastruktury, aplikacje wciąż zaspokajają nowe potrzeby, od biznesowych po konsumenckie, a dzięki wykorzystaniu łączności z urządzeniami mobilnymi, aplikacje odgrywają obecnie kluczową rolę w sposobie wykonywania codziennych zadań.

Kobieta patrząca w przyszłość przez teleskop

Nasz cyfrowy świat

Obecnie prawie cały nasz świat ma postać cyfrową. Na naszych komputerach i smartfonach znajdują się wszystkie dane, które są potrzebne (i nie tylko), aby być produktywnym przez cały dzień - od poczty elektronicznej po kalendarze, od prognoz pogody i wiadomości z całego świata po usługi dostawy jedzenia i opcje transportowe.

Komputery wystarczająco wydajne i przenośne, oprogramowanie wystarczająco intuicyjne dla każdego użytkownika, postępy w dziedzinie łączności sieciowej umożliwiające szybkie i łatwe udostępnianie oraz przechowywanie ogromnych ilości danych w ogromnych chmurach, gdzie możliwości wymiany danych i obliczeń są wielokrotnie większe niż kiedykolwiek wcześniej, stanowią podstawę cyfrowej transformacji naszego społeczeństwa.

Ponieważ każdy zaczyna w innym miejscu, a proces jest ciągły, nie ma ram ani mapy drogowej transformacji cyfrowej, które można by zastosować uniwersalnie. Jednak ludzie odgrywają kluczową rolę, ponieważ transformacje nie są podyktowane przez technologię. Są one definiowane przez cele, które chcemy osiągnąć oraz sposoby, w jakie się organizujemy, aby je osiągnąć. Tworzenie wartości za pomocą technologii oznacza jednoczesne zmaganie się z wieloma współzależnymi dynamikami, a czynniki te zależą od Twojej kultury. Jesteśmy odpowiedzialni za kształtowanie tej kultury i w tym celu wszyscy musimy być aktywnie zaangażowani w sposób, w jaki technologia jest budowana i wykorzystywana.

Transformacja cyfrowa jest nieuniknionym krokiem naprzód dla technologii. Tak jak woda i para zostały wykorzystane do zmechanizowania produkcji, a następnie energia elektryczna doprowadziła do produkcji masowej, tak technologia cyfrowa zautomatyzowała procesy, które stanowią podstawę do powstawania nowych technologii i dalszego przekształcania świata, jaki znamy.

Part summary

Po ukończeniu rozdziału 6 potrafisz już:

  • Wyjaśnić różnicę między danymi a big data.

  • Wyjaśnić, jakie dane istnieją i w jaki sposób są tworzone przez urządzenia, których używamy do naszych codziennych czynności oraz czym jest pojęcie "cyfrowego śladu".

  • Zrozumieć, w jaki sposób big data i inne powstające technologie są ze sobą powiązane.

You reached the end of the course!

Correct answers

0%

Exercises completed

0/0