I.

Rakennetun ympäristön toimialan tekoälyratkaisut

Tähän mennessä olet kurssilla oppinut, mitä tekoäly on ja mitä se ei ole. Lisäksi olet perehtynyt tekoälykehittämisen piirteisiin, erityisesti organisoitumiseen ja vuorovaikutukseen.

Tutustutaan seuraavaksi toimialakohtaisiin esimerkkeihin. Ne perustuvat yritysten kanssa käytyihin haastatteluihin. Niiden tarkoitus on esitellä, miten yritykset hyödyntävät tekoälyä jo nyt kiinteistö- ja rakennusalan arvoketjussa.

Kiinteistö- ja rakennusalan arvoketju

Kiinteistö- ja rakennusalan arvoketju
Kiinteistö- ja rakennusalan arvoketju

Kiinteistö- ja rakennusalan arvoketju maasta ja raaka-aineista rakennuksiksi ja infrastruktuuriksi on monipolvinen. Käytämme tällä kurssilla oheisen kaavion mukaista arvoketjukuvausta. Se koostuu seuraavista vaiheista:

 • Yhdyskuntasuunnittelu: maankäytön suunnittelu ja kaavoitus

 • Kiinteistökehitys ja suunnittelu: kiinteistökehitys, rakennuttaminen ja suunnittelu

 • Rakentaminen: rakennusten ja infrastruktuurin uudis- ja korjausrakentaminen

 • Kiinteistönpito: kiinteistön ylläpito ja kiinteistöhallinto

 • Purku ja kierrätys

Toimiala on tunnetusti kooltaan valtava, ja siksi olemme yksinkertaistaneet arvoketjun kuvausta, jotta esimerkkejä olisi mahdollisimman laajasti koko toimialalta.

Kokeiluista kohti kilpailuetua

Tekoälyn ja koneoppimisen soveltaminen suomalaisissa kiinteistö- ja rakennusalan yrityksissä ja organisaatioissa on alkanut. Jokaisesta arvoketjun sektorista on esimerkkejä käyttötapauksista, joissa tekoäly tuottaa hyötyä asiakkaille ja tehostaa ammattilaisten työtä.

Esimerkit, joihin tutustumme seuraavaksi, tukevat muun muassa seuraavia tehtäviä:

 • maankäyttö- ja investointipäätösten tekeminen

 • suunnittelua ja päätöksentekoa tukeva simulointi ja optimointi

 • vaihtoehtojen tuottaminen suunnitteluratkaisuista

 • rakentamisen tilannekuvan tuottaminen

 • viestinnän ja vuorovaikutuksen tehostaminen

 • kaupankäynnin automatisointi

 • toiminnanohjaus

 • materiaalihallinta

Tekoälyä soveltavat alan yritykset ovat huomanneet, että uusi teknologia voi muuttaa prosesseja ja arvontuotantoa tavalla, joka tuottaa kilpailuetua tai synnyttää uutta liiketoimintaa. Myös useat rakennetun ympäristön startup-yrityksistä haastavat alan perinteisiä toimintamalleja tekoälyn avulla.

Tekoälyteknologian saavutettavuus paranee jatkuvasti ja hintataso laskee, kuten on tapahtunut kaikilla muillakin digitalisaation alueilla. Kun dataa on saatavilla, kaiken kokoiset yritykset voivat aloittaa tutustumisen tekoälyyn kohtuupanostuksin.

Next section
II. Yhdyskuntasuunnittelu