I.

Tekoäly rakennetussa ympäristössä

Kiinteistö- ja rakennusalan merkitys yksilöille, yhteisöille ja koko kansantaloudelle on mittava. Mehän kasvamme, työskentelemme ja vietämme vapaa-aikamme rakennetussa ympäristössä. Tavalla, jolla keräämme, jalostamme ja käytämme rakennettuun ympäristöön liittyvää tietoa on sekä välitön että pitkäaikainen vaikutus ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin.

Tekoälyteknologiat vaikuttavat jo jokapäiväiseen elämäämme, vaikka emme sitä aina huomaa. Hakukoneet, erilaiset taloudelliset palvelut ja markkinointi hyödyntävät koneoppimista. Rakennettuun ympäristöön liittyvät sovellukset ovat kuitenkin vielä harvinaisia. Tilanne tulee pian muuttumaan, ja siksi nyt on oikea hetki alkaa perehtyä tekoälyn mahdollisuuksiin ja rajoituksiin omalla toimialalla.

Kiteytys

Tervetuloa!

Kurssilla opit, mitä tekoäly on, mihin koneoppiminen pystyy ja millä edellytyksillä tekoälyprojektit onnistuvat. Näiden perusteiden jälkeen tutustut kiinteistö- ja rakennusalan esimerkkiratkaisuihin arvoketjun kaikissa vaiheissa. Evästystä saat myös tekoälyhankkeen suunnitteluun. Lopuksi testaat uutta osaamistasi simuloidussa hankkeessa. Kurssi antaa riittävät perustiedot, jotta voit ideoida, suunnitella ja arvioida omaa tekoälyn käyttötapaustasi.

Kiinteistö- ja rakennusalan arvoketju maasta ja raaka-aineista rakennuksiksi ja infrastruktuuriksi on monipolvinen. Käytämme tällä kurssilla oheisen kaavion mukaista arvoketjukuvausta. Todellisuudessa arvoketju muodostuu useista verkottuneista systeemeistä ja lukemattomista toimijoista, joilla kaikilla on omat tavoitteensa ja ansaintatapansa.

Kiteytys
Kiinteistö- ja rakennusalan arvoketju
Kiinteistö- ja rakennusalan arvoketju

Kiinteistö- ja rakennusalan arvoketju

  • Yhdyskuntasuunnittelu: maankäytön suunnittelu ja kaavoitus

  • Kiinteistökehitys ja suunnittelu: kiinteistökehitys, rakennuttaminen ja suunnittelu

  • Rakentaminen: rakennusten ja infrastruktuurin uudis- ja korjausrakentaminen

  • Kiinteistönpito: kiinteistön ylläpito ja kiinteistöhallinto

  • Purku ja kierrätys

Digitalisaation maaperä

Mikä on digitaalisen teknologian nykyinen ja tuleva vaikutus toimialaan? Sekä kiinteistö- että rakennusalalla on konservatiivinen maine, vaikka todellisuudessa digitalisaatio on alalla alkanut jo vuosikymmeniä sitten. Hyödynnettäviä mahdollisuuksia on silti edelleen runsaasti.

Rakennetun ympäristön dataa syntyy yhä enemmän muun muassa ympäristökartoituksista, kiinteistöjärjestelmistä ja suunnitteluprosesseista. Parhaimmillaan data on paikkaan sidottua, standardien mukaista ja ylläpidettyä. Tässä suhteessa alalla on vielä parannettavaa.

Rakentamisessa tiedonkäsittely on perustunut pitkälti manuaalisen työn ja paperidokumenttien ajan käytäntöihin ja tietoa on naputeltu talteen käsin. Nyt tilanne on kuitenkin muuttumassa erilaisten automaattisesti dataa keräävien järjestelmien yleistyessä.

Digitalisoitu tulevaisuus

Suunnittelu, laskenta ja kiinteistöautomaatio ovat digitalisaatiossa pisimmällä. Myös monet valtion ja kuntien prosessit digitalisoituvat hyvää vauhtia. Julkinen sektori tarjoaa avointa dataa kehittäjien käyttöön.

Viime vuosina digitaalisen teknologian käyttö on edennyt ripeästi. Nopeita voittoja on tullut esimerkiksi paperisten prosessien digitalisoinnista. Syvällisempi muutos on aluillaan. Koronapandemia kiihdytti kehitystä, kun etätyöhön ja terveysuhkiin liittyvät haasteet oli selätettävä nopeasti.

Tekoäly tulee olemaan merkittävä teknologia kiinteistö- ja rakennusalan tulevaisuudessa, kun erilaiset anturit, kamerat ja mobiililaitteet tuottavat tekoälysovelluksille dataa muun muassa kiinteistöistä, liikkumisesta, logistiikasta ja rakennustyömaista.

Tekoäly ja automaatio - uhka vai mahdollisuus?

Datan prosessointi tekoälyllä mahdollistaa sellaisten asioiden toteuttamisen, joihin ihmistyö on aikaisemmin ollut liian kallista tai hidasta. Koneoppiminen auttaa ennustamaan asuntojen hintoja, rakenteiden korjaustarvetta tai energiansäästöjä. Se analysoi, kuinka työmaa etenee, noudatetaanko siellä työturvallisuusmääräyksiä, onko purkujäte kierrätettävää tai miten asukkaat kokevat naapurustossa olevan rakennustyömaan.

Opi lisää

Tekoäly synnyttää 97 miljoonaa uutta työpaikkaa

Media nostaa usein esille automaation ”työpaikkojen tappajana”. Tuoreessa raportissaan Maailman Talousfoorumi WEF arvioi, että vuoteen 2025 mennessä koneet ja automaatio tekevät 85 miljoonasta työtehtävästä tarpeettomia. Silti WEF ennustaa samaan aikaan 97 miljoonan uuden työpaikan syntyä.

Lue aiheesta lisää WEF:n artikkelista Don't fear AI. It will lead to long-term job growth.

Tekoälystä ja koneoppimisesta on tulossa asiantuntijoiden, kenttätyöntekijöiden ja päättäjien työkalu. Tuloksena voi olla uusia, yllättäviäkin havaintoja todellisuudesta, ennakoitavuutta ja uusia mahdollisuuksia tuottaa entistä kestävämpää ympäristöä.

Varsinkin rakennusalalla on viime vuosina ollut pulaa osaajista. Tekoälyn käyttö ja automaatio voivat vähitellen helpottaa sekä asiantuntijapulaa että parantaa työmaiden tuottavuutta tehostamalla työn suunnittelua ja johtamista. Tekoäly apurinaan työtekijät voivat keskittyä itse rakentamiseen liittyviin tehtäviin.

Jos olet jo suorittanut Elements of AI - tai vastaavan kurssin, voit selata kappaleet 1.2-1.4 nopeasti. Vastaa kuitenkin niiden tehtäviin.

Next section
II. Tekoäly on jo osa arkipäivää