Rethinking Health

The fundamentals of value-based healthcare

course illustration

Rethinking Health

The fundamentals of value-based healthcare

Vaikuttavuuspuheista tekoihin!

Terveydenhuollon kehitys, kasvaneet kustannukset, hoitajapula ja ikääntyvän väestön kasvu ovat osoittaneet, että terveydenhuolto kaipaa kipeästi uudistumista.

Haluamme tarttua rohkeasti haasteisiin. Näemme, että vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto mahdollistaa paremmat hoitotulokset, resurssien tehokkaamman käytön ja innovaatioiden hyödyntämisen. Mitä voimme tehdä yhdessä vaikuttavamman terveydenhuollon edistämiseksi?

Mitä on vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto?

Terveydenhuollossa keskitytään usein työsuoritteiden, kuten vastaanottokäyntien, määrän mittaamiseen tai yksittäisten kuluerien minimointiin. Tällä voidaan lyhyellä tähtäimellä saavuttaa säästöjä, mutta uskomme, että resursseja voidaan hyödyntää tehokkaammin. Haluamme, että terveydenhuollon toimenpiteiden vaikutuksiin potilaan terveydessä ja hyvinvoinnissa kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Samaan aikaan on välttämätöntä kehittää prosesseja, joilla terveyttä tuotetaan.

Vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto keskittyy hoitoprosessien optimointiin tavoitteena parantaa potilaiden kannalta oleellisia hoitotuloksia, ja näin varmistaa terveydenhuollon resurssien tehokkaampi käyttö.

Vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon voi yksinkertaistaa ajatukseen, että siinä tavoitellaan potilaalle mahdollisimman suurta terveyshyötyä jokaista hänen hoitoonsa käytettyä euroa kohden.

Mitä pitäisi tehdä?

Tavoitteenamme ovat paremmat hoitotulokset, terveydenhuollon resurssien tehokkaampi käyttö ja innovaatioiden hyödyntäminen. Näemme että tavoitteeseen päästään seuraavasti:

  1. Edistetään HTA-prosesseja, jotka ottavat huomioon uusien hoitojen erityispiirteet ja mahdollistavat viiveettömän hoidon.

  2. Kehitetään vaikuttavuuteen perustuvia hinnoittelu- ja maksumalleja epävarmuuden hallintaan.

  3. Tehostetaan hoitopolkuja tavoitteena hukan vähentäminen mahdollistaen resurssien kohdistamisen innovaatioihin.

  4. Johdetaan tiedolla ja otetaan tosielämän data (RWD) ja näyttö (RWE) osaksi päätöksentekoa.

Vaikuttavuuspuheista tekoihin! Miten?

Me olemme sitoutuneet vaikuttavampaan terveydenhuoltoon. Haastamme kaikki terveydenhuollon parissa työskentelevät pohtimaan, miten edistää vaikuttavuusperusteista terveydenhuoltoa käytännössä omassa työssään. Koko toimialan muutos saadaan aikaan vain yhteistyöllä.

Aloita kurssi

Hyvän perehdytyksen vaikuttavuusperustaiseen terveydenhuoltoon saat Rethinking health - Vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon perusteet -verkkokurssilta. Kurssi tarjoaa käytännön esimerkkejä vaikuttavuusperustaisesta terveydenhuollosta. Maksuttoman kurssin voi suorittaa omassa tahdissa.

Janssenin ydinalueita ovat immunologia, rokotteet, neurotieteet ja syöpätaudit. Mitä voimme tehdä yhdessä vaikuttavamman terveydenhuollon edistämiseksi? Sparraamme mielellämme vaikuttavuuteen liittyvistä aiheista.

Lue lisää meistä www.janssen.com/finland ja ole yhteydessä jacfi@its.jnj.com.

Seuraa meitä sosiaalisen median kanavissa:


CP-379648, 03/2023

course illustration

Rethinking Health

The fundamentals of value-based healthcare