Rethinking Health

The fundamentals of value-based healthcare

course illustration

Rethinking Health

The fundamentals of value-based healthcare

Vaikuttavuuspuheista tekoihin

Me Johnson & Johnsonilla haluamme tarttua rohkeasti terveydenhoidon haasteisiin ja luomme tulevaisuutta, jossa sairaudet kuuluvat menneisyyteen. Hyödynnämme tiedettä, kekseliäisyyttä ja päättäväisyyttä muuttaaksemme perustavanlaatuisesti ihmiskunnan terveyden kehityskulun.

Johnson & Johnson -konserni tutkii, kehittää ja valmistaa alkuperäislääkkeitä, lääkinnällisiä laitteita ja terveydenhoitoon liittyviä kuluttajatuotteita. Alkuperäislääkkeistä vastaavan Janssenin ydinosaamista ovat immunologia, tartuntataudit ja rokotteet, neurotiede, syöpätaudit ja keuhkoverenpainetauti. Lääkinnällisissä laitteissa osaamisemme keskittyy ortopediaan (DePuy Synthes), elektrofysiologiaan (Biosense Webster), sekä yleisesti kaikille kirurgian toimialoille (Ethicon).

Olemme edistäneet ihmisten hyvinvointia jo yli 130 vuoden ajan. Tavoitteenamme on keskittää resurssit sinne, missä tarve on suurin ja missä meillä on parhaat mahdollisuudet pelastaa ihmishenkiä ja parantaa elämänlaatua. Nykyään toimintamme koskettaa yli miljardin ihmisen elämää joka päivä eri puolilla maailmaa. Ohjenuoramme Credo määrittelee, että yhtiömme on ensisijaisesti vastuussa potilaille, potilaiden läheisille, lääkäreille, hoitajille sekä kaikille niille, jotka käyttävät tuotteitamme ja palvelujamme.

Mitä on vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto?

Tällä hetkellä terveydenhuollossa keskitytään usein työsuoritteiden, kuten vastaanottokäyntien, määrän mittaamiseen tai yksittäisten kuluerien minimointiin. Tällä voidaan lyhyellä tähtäimellä saavuttaa säästöjä, mutta uskomme, että resursseja voidaan hyödyntää tehokkaammin. On aika kääntää huomio terveydenhuollon aikaansaamiin vaikutuksiin potilaan terveydessä ja hyvinvoinnissa.


Siirrytään siis yhdessä puheista tekoihin.

”Vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon tavoite on, että potilas saa mahdollisimman suuren terveyshyödyn jokaista hänen hoitoonsa käytettyä euroa kohden.”

Miten me edistämme muutosta

Johnson & Johnson edistää siirtymistä kohti vaikuttavuusperusteista terveydenhuoltoa neljällä osa-alueella:

  1. Mittaa ja kehitä jatkuvasti – terveydenhuollossa syntyvä hajallaan oleva tieto tulee saada aktiiviseen hyötykäyttöön systemaattisen vaikuttavuustiedon mittaamisen ja arvioinnin kautta.

  2. Rakenna kansallista ja monitieteellistä yhteistyötä yhtenäisten ja toimivien vaikuttavuuden arvioinnin käytäntöjen ja hoitopolkujen juurruttamiseksi koko maahan.

  3. Arvioi terveysteknologian (lääkkeet, laitteet, toimenpiteet) vaikutusta koko hoitoketjuun yksittäisten hoitomenetelmien sijaan.

  4. Luo joustavia hankinta-, rahoitus- ja sopimusmalleja uusien innovaatioiden ja toimintamallien käyttöönoton mahdollistamiseksi.

Haastamme sinut mukaan!

Me olemme sitoutuneet vaikuttavampaan terveydenhuoltoon. Haastamme kaikki terveydenhuollon parissa työskentelevät pohtimaan, miten edistää vaikuttavuusperusteista terveydenhuoltoa käytännössä omassa työssään. Koko toimialan muutos saadaan aikaan vain yhteistyöllä. Seuraavat kysymykset auttavat alkuun:

Potilas

Onko saamani hoito saatavilla olevista vaihtoehdoista juuri minulle sopivinta ja vaikuttavinta?

Lääkäri

Pystynkö tarjoamaan potilaskeskeistä ja vaikuttavaa hoitoa laadukkaaseen tietoon perustuen?

Sairaalan päätöksentekijä

Edistänkö toimintakulttuurimme siirtymistä vaikuttavuusperusteiseen suuntaan? Rakennammeko rahoitus- ja kannustinmallit potilaskeskeisesti vaikuttavuuden ympärille? Tekevätkö päätökseni tämän yksikön, sairaalan tai alueen palveluista vaikuttavampia?

Kansallinen päättäjä

Edistävätkö tekemämme päätökset vaikuttavuusperusteista terveydenhuoltoa ja sitä kautta parempaa kansanterveyttä ja kustannustehokkuutta kestävällä tavalla? Ymmärränkö päätösteni vaihtoehtoiskustannukset?

Aloita kurssi

Hyvän perehdytyksen vaikuttavuusperusteiseen terveydenhuoltoon saat Gesund Partnersin ja MinnaLearnin laatimalla sekä Helsingin yliopiston kuratoimalla Value-Based Health Care -verkkokurssilla, jonka kehittämistä Janssen Finland ja Johnson & Johnson Finland ovat tukeneet.

Sparraamme mielellämme vaikuttavuuteen liittyvistä aiheista.

Ole yhteydessä jacfi@its.jnj.com.

Seuraa meitä sosiaalisen median kanavissa:

Twitter: Janssen Finland
Youtube: Janssen Nordic

course illustration

Rethinking Health

The fundamentals of value-based healthcare