Rethinking Health

The fundamentals of value-based healthcare

course illustration

Rethinking Health

The fundamentals of value-based healthcare

Vaikuttavuuspuheista tekoihin!

Terveydenhuollon kehitys, kasvaneet kustannukset, henkilöstövaje ja väestön rakenne ovat osoittaneet, että terveydenhuolto kaipaa uudistumista.

Haluamme tarttua rohkeasti haasteisiin. Näemme, että vaikuttavuusperustainen terveydenhuolto mahdollistaa paremmat hoitotulokset, resurssien entistä vaikuttavamman käytön ja innovaatioiden hyödyntämisen. Mitä voimme tehdä yhdessä vaikuttavamman terveydenhuollon edistämiseksi?

Mitä on vaikuttavuusperustainen terveydenhuolto?

Terveydenhuollossa keskitytään usein työsuoritteiden, kuten vastaanottokäyntien määrän, mittaamiseen tai yksittäisten suorien kuluerien minimointiin. Tällä voidaan lyhyellä tähtäimellä saavuttaa jonkin verran säästöjä. Resursseja olisi kuitenkin mahdollista käyttää myös siten, että ne tuottaisivat enemmän terveyshyötyä. Tämä on mahdollista kiinnittämällä enemmän huomiota terveydenhuollon toimenpiteiden vaikutuksiin potilaan terveyteen ja hyvinvointiin. Samaan aikaan on välttämätöntä kehittää prosesseja, joilla terveyttä tuotetaan.

Vaikuttavuusperustainen terveydenhuolto keskittyy hoitoprosessien optimointiin tavoitteena parantaa potilaiden kannalta oleellisia hoitotuloksia, ja näin varmistaa terveydenhuollon resurssien tehokkaampi käyttö.

Mitä pitäisi tehdä?

Tavoitteenamme ovat paremmat hoitotulokset, terveydenhuollon resurssien tehokkaampi käyttö ja innovaatioiden hyödyntäminen. Näemme että tavoitteeseen päästään seuraavasti:

  1. Edistetään arviointiprosesseja, jotka ottavat huomioon uusien hoitojen erityispiirteet ja mahdollistavat viiveettömän hoidon.

  2. Kehitetään vaikuttavuuteen perustuvia hinnoittelu- ja maksumalleja epävarmuuden hallintaan.

  3. Tehostetaan hoitopolkuja tavoitteena hukan vähentäminen mahdollistaen resurssien kohdistamisen innovaatioihin.

  4. Johdetaan tiedolla ja otetaan tosielämän tieto (RWD) ja tutkimus (RWE) osaksi päätöksentekoa.

Miten siirtyä vaikuttavuuspuheista tekoihin?

Me olemme sitoutuneet vaikuttavampaan terveydenhuoltoon. Haastamme kaikki terveydenhuollon parissa työskentelevät pohtimaan, miten edistää vaikuttavuusperustaista terveydenhuoltoa käytännössä omassa työssään. Koko toimialan muutos saadaan aikaan vain yhteistyöllä.

Hyvän perehdytyksen vaikuttavuusperustaiseen terveydenhuoltoon saat Rethinking health - Vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon perusteet -verkkokurssilta. Kurssi tarjoaa käytännön esimerkkejä vaikuttavuusperustaisesta terveydenhuollosta. Maksuttoman kurssin voi suorittaa omassa tahdissa.

Janssenin ydinalueita ovat immunologia, rokotteet, neurotieteet ja syöpätaudit. Mitä voimme tehdä yhdessä vaikuttavamman terveydenhuollon edistämiseksi? Sparraamme mielellämme vaikuttavuuteen liittyvistä aiheista.

Lue lisää Janssenista ja ole yhteydessä jacfi@its.jnj.com.

Seuraa meitä sosiaalisen median kanavissa:

CP-383016, 04/2023

course illustration

Rethinking Health

The fundamentals of value-based healthcare